Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC)

Het MSOC vangt mensen op die kampen met een middelenproblematiek. Het team staat in voor ondersteuning van cliënten op medisch, psychisch en sociaal vlak en beoogt hiermee een verbetering van hun algemene toestand. Er wordt gestreefd naar het verhogen van de levenskwaliteit van gebruikers en het terugdringen van schadelijke gevolgen van het druggebruik voor gebruikers, maar ook voor de leefomgeving in brede zin.

Daarnaast is het MSOC ook een spuitenruilpunt waar gebruikers kosteloos steriel materiaal ontvangen en gebruikte spuiten kunnen afgeven. De spuitenruil garandeert vertrouwelijkheid en anonimiteit naar de bezoeker toe en is er zowel voor cliënten als voor niet MSOC-cliënten.

Vacatures

Partners:

logo Stad Roeselare logo Howest logo 't hope vzw logo Groep Intro vzw logo provincie Wvl logo steunpunt vrijwilligers logo steunpunt vrijwilligers