Pilootproject leerlingenvervoer Regio Roeselare

ANDERS OMDAT HET KAN!

Wij zijn een tijdelijk pilootproject dat opgezet werd om te zoeken naar andere manieren dan de schoolbus om de kinderen van het buitengewoon onderwijs op school te krijgen. We willen duurzame systemen opzetten, die na afloop van ons pilootproject ook als inspiratie voor gans Vlaanderen gebruikt kunnen worden. Voorbeelden zijn voor- en naschoolse opvang, Fietspools, Wandelpools, ... .

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures.

Partners:

logo Stad Roeselare logo Howest logo 't hope vzw logo Groep Intro vzw logo provincie Wvl logo steunpunt vrijwilligers logo steunpunt vrijwilligers