Alle verenigingen

vzw VOC Opstap

vzw VOC Opstap

Vzw VOC (=Vrijetijdsondersteuningscentrum) Opstap wil in de regio Midden -West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan mensen die daar nood aan hebben. Via het aanbieden van ondersteuning…

twerkt

twerkt

onderwijs, opleiding, vorming

 • Hoogstraat 98 / 3
  8800 Roeselare
 • myriam.viane@groepintro.be
 • geen openstaande vacatures

Talent

Talent

zoeken naar best passende plaats tot aanbieden van persoonlijk talent

 • markegemstraat 104
  8720 Wakken
 • talent@telenet.be
 • geen openstaande vacatures

VZW Dogbo

VZW Dogbo

projecten opzetten in Dogbo, Benin

 • koolbrandersstraat 42
  8800 roeselare
 • bart-vandenberghe@hotmail.com
 • geen openstaande vacatures

TRAX Roeselare

TRAX is een culturele site in Roeselare waar creativiteit wordt gestimuleerd op alle vlak.

 • Beversesteenweg 67
  8800 Roeselare
 • trax@roeselare.be
 • geen openstaande vacatures

Groep INTRO VZW

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Persoonlijke groei streven we na via volgende elementen:…

I-mens

Iemand heeft jouw glimlach nodig! De thuiszorgdienst i-mens is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Zo kan u ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen verzorgd worden zonder sociaal geïsoleerd…

Gezinsbond

De Gezinsbond is er voor jou! De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van…

Therapeutische Zorg Roeselare

Therapeutische Zorg Roeselare

Een bundeling van therapeutische diensten voor kinderen, jongeren en volwassenen

 • Gasthuisstraat 10
  8800 Roeselare
 • anneleen.santens@zbroeselare.be
 • geen openstaande vacatures

Vereniging van Personen met een Handicap VFG

Vereniging van Personen met een Handicap VFG

VFG behartigt de belangen van andersvaliden, langdurig zieken en de mensen uit hun omgeving. VFG zorgt voor info en ontspanning door het regelmatig inrichten van infonamiddagen, daguitstappen, bezoeken,...

 • vfg.roeselare@gmail.com
 • geen openstaande vacatures

Pas Par Toe

Pas Par Toe is een organisatie voor volwassenen met een beperking van verschillende leeftijden en richt zich op ondersteuning op maat. We hebben dan ook een ruim aanbod: - arbeidszorgatelier:…

 • Kalkenstraat 14
  8800 Roeselare
 • geen openstaande vacatures

Open School Roeselare

Open School geeft cursussen aan laaggeschoolde volwassenen. We werken in kleine groepen & elk op zijn eigen tempo. De cursist staat centraal. De cursussen die wij geven: Computer & tablet, Beter leren…

Motena

Klantgerichtheid, betrokkenheid en een heel persoonlijke aanpak zitten al in ons DNA vanaf dag 1. Alleen sprong dat nog niet uit onze naam. Daarom heet Zorgbedrijf Roeselare sinds 7 oktober 2019 officieel…

l'Artistique Roeselare

In de lessen theater laten we onze emoties koken en kruipen we in de huid van ons favoriete personage. We gooien ons ganse lichaam en stem in het spel om zo een nieuwe wereld op de planken te zetten.…

De Meander

De Meander

De Meander biedt ondersteuning aan mensen met een (vermoeden van) beperking die zelfstandig (willen) wonen. Iedere cliënt krijgt een vaste begeleider, die bij hen aan huis komt. Alles wat de begeleider…

Minder Mobielen Centrale Roeselare

Minder Mobielen Centrale Roeselare

De Minder Mobielen Centrale van Roeselare verzorgt met vrijwillige chauffeurs vervoer van personen die om allerhande redenen (leeftijd, handicap, sociaal, ...) niet op hun bestemming raken. We zoeken…

 • stijn.dusselier@zbroeselare.be
 • geen openstaande vacatures

Elim Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare

De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren, ongeacht hun ras, taal, religie, politieke…

 • Gasstraat 19
  8800 Roeselare
 • elim.steunpunt@gmail.com
 • geen openstaande vacatures

Fietsclub Ten Elsberge

Fietsclub Ten Elsberge

We zijn een fietsclub die zich richt tot 50 plussers . We tellen 130 leden waarvan 80 iedere week meefietsen , We zoeken naar mensen die die zich willen inzetten om de fietstochten veilig te laten verlopen…

 • Koning Leopold III-laan 74
  8800 Roeselare
 • daniel.parmentier@live.be
 • geen openstaande vacatures

Auxilia

Auxilia

Een vrijwilligersorganisatie die onderwijs en vorming aanbied voor iedereen die nergens anders terecht kan: kinderen, jongeren, volwassenen, ...

KVG West-Vlaanderen

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden. KVG is actief op verschillende…

Bingo vzw

Bingo vzw maakt sedert 9 mei 1982 onafhankelijke radio via FM en online streaming vanuit Roeselare. Maatschappelijke zetel, studio's en zendinstallatie & -mast zijn gelegen net buiten de grote ring, op…

De Drempel Mobiel

De Drempel Mobiel

Mobiele werking voor personen met een beperking die ondersteuning biedt aan huis.

 • Kraaiaard 36
  8800 Roeselare
 • pepijn.rosseel@fracarita.org
 • geen openstaande vacatures

CAW Centraal-West-Vlaanderen

CAW Centraal-West-Vlaanderen

Een CAW is een centrum Algemeen Welzijnswerk, erkend door het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen…

Rondpunt vzw

Rondpunt vzw

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen. En is ervan overtuigd dat een betrokken en respectvolle omgang met verkeersslachtoffers, hun omgeving of de nabestaanden…

 • Uitbreidingstraat 518 / 2.01
  2600 Berchem
 • info@rondpunt.be
 • geen openstaande vacatures

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen.…

VZW Wielerpiste Defraeye-Sercu

VZW Wielerpiste Defraeye-Sercu

VZW Wielerpiste Defraeye-Sercu staat in voor het openen en sluiten van de wielerpiste in Rumbeke bij trainingen, wedstrijden, toeristische bezoeken, enz... Tijdens de activiteiten wordt een oogje in…

Lokaal vzw

Lokaal vzw

Lokaal vzw organiseert een overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier in Deerlijk. Ook het kinderatelier van Lokaal Roeselare wordt uitgebaat door Lokaal vzw.

Awel

Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Onze missie: alle kinderen en jongeren kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn…

De Bieweg

De Bieweg

De Bieweg is een activiteiten- en arbeidszorgcentrum voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De activiteiten zijn opgebouwd rond vier pijlers, namelijk arbeid, vrije tijd, ontmoeting en vorming.

mensen Helpen mensen

Bij Televestiaire verkopen we hoofdzakelijk kledij voor zowel volwassenen, jongeren, als kinderen. Je kunt hier echter ook huishoudelijk materiaal, schoenen, speelgoed, boeken, gordijnen, handdoeken,…

Samana Roeselare-Tielt

Samana Roeselare-Tielt

Samana versterkt de weerbaarheid van mensen met een chronische ziekte, zorgbehoevende mensen en hun mantelzorgers. En dat met de hulp van meer dan 25.000 vrijwilligers.

Vzw Oppas Roeselare-Tielt

Vzw Oppas Roeselare-Tielt

Vzw Oppas Roeselare-Tielt biedt thuisoppas bij chronisch zieken, personen met een beperking of zorgbehoevende ouderen. De oppas kan overdag, 's avonds, in het weekend en 's nachts. Vzw Oppas is een erkende…

Netwerk palliatieve zorg De Mantel

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij…

 • Handelsstraat 1
  8800 Roeselare
 • info@demantel.net
 • geen openstaande vacatures

100 dagen

100 dagen

Wij zoeken voor het organiseren van ons 100 dagen evenement nog vele helpende handen om het in goede banen te leiden. Indien u zich geroepen voelt en graag zou meehelpen kunt u vrijblijvend contact opnemen…

KVG - vorming

Wij bouwen aan een toegankelijke en inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap ten volle kunnen deelnemen. KVG vorming biedt kansen tot gemeenschapsvorming, educatie, deelname aan cultuur…

Basisschool De Ark

Basisschool De Ark

Onderwijsinstelling (incl. opvang, refter en begeleiding van kinderen)

 • Sint-Eloois-Winkelsestraat 59
  8800 Roeselare
 • geert.orgaer@arkorum.be
 • geen openstaande vacatures

Projectvereniging BIE

Projectvereniging BIE

Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden) en wil de inwoners…

Oxfam Solidariteit

Oxfam werkt in meer dan 90 landen, samen met 3.200 lokale organisaties. Zo helpen we 25 miljoen vrouwen, mannen en kinderen om uit de armoede te klimmen, met ontwikkelingsprojecten, noodhulp en sensibilisering.…

De Roze MAKS

De Roze MAKS

Wie zijn we? In West-Vlaanderen is een grote leemte en amper een aanbod rond de thema’s holebiseksualiteit en genderdiversiteit. Voor holebi’s en transgenders met een verstandelijke beperking leek er…

vzw Greenforward

Greenforward is een vzw die 17 jaar geleden opgericht werd door een tiental West-Vlaamse jongeren, die vonden dat cultuur en ontmoeting in onze maatschappij belangrijk is. Deze visie wordt tot op heden…

West-Vlaanderens Mooiste

‘West- Vlaanderens Mooiste’ is een uniek, meerdaags fietsevent die wordt georganiseerd van 24 tot en met 27 augustus 2018. Fietsers rijden er steevast langs de mooiste routes en fietspaden die West–Vlaanderen…

11.11.11 West-Vlaanderen

11.11.11 West-Vlaanderen

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, het is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Wereldwijd leveren mensen dagdagelijks de strijd voor een menswaardig…

Amate Galli

Muzieklessen Workshops Stages Evenementen (concerten, tentoonstellingen,...)

 • Edmond De Leyestraat 38 38
  8800 Roeselare
 • zweveline@yahoo.com
 • geen openstaande vacatures

TEJO

TEJO biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, quasi onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten…

cvo CREO

Creo is een regionaal toonaangevend en innovatief opleidingscentrum voor volwassenen met een brede waaier van opleidingen.

De Lochting Vzw

De Lochting vzw is een bloeiend biologisch (tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie. Onze activiteiten bestaan uit ecologisch groenonderhoud en aanleg, biologische tuinbouw en een verwerkings -en…

SBS De Vlieger

SBS De Vlieger

We zijn een basisschool voor kinderen van het kleuter als het lager onderwijs

 • Hoogstraat 58
  8800 Roeselare
 • ilse.huyghebaert@sbsdevlieger.be
 • geen openstaande vacatures

Godelievefeesten

Godelievefeesten

De godelievefeesten vinden 1 keer per jaar plaats (1e weekend juli), gedurende 2 dagen. Tal van activiteiten vinden plaats dat weekend.

Jonge Helden - Crefi vzw

Jonge Helden - Crefi vzw

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie die kampen en speelweken inricht voor kinderen en jongeren in de schoolvakanties. Jonge helden kunnen bij ons terecht voor kadervormingscursussen (animator,…

BOAS

BOAS is een zwemclub voor mensen met een beperking. We staan open voor iedereen, van jong tot oud, van recreatieve tot topzwemmer. Geen enkele beperking wordt uitgesloten. We streven steeds naar een kwalitatief…

RSL op Post

RSL op Post

Een café in RSL op Post. Samen houden we RSL op Post zo vaak mogelijk open. Kom langs voor een koffie, een thee of iets anders. Geniet bovendien ook van een heerlijke massage aan hand, schouders, nek…

Onze Kinderen vzw

Onze Kinderen vzw is een eigentijdse organisatie in de bijzondere jeugdzorg met een divers aanbod in de regio Roeselare - Rumbeke over Tielt en Ingelmunster tot in Menen. Onze hulpverlening komt individueel…

 • Blinde-Rodenbachstraat 23
  8800 Roeselare-Rumbeke
 • jean-marc.mullie@vzw-ok.be
 • geen openstaande vacatures

MOOOV FILMFESTIVAL

MOOOV FILMFESTIVAL

MOOOV is een organisatie die een stem wil geven aan kwalitatieve wereldfilm. MOOOV organiseert jaarlijks een festival op verschillende plekken in Vlaanderen, waaronder Roeselare. Op het programma: films…

BuBao De Hagewinde

BuBao De Hagewinde

School voor buitengewoon onderwijs met een afdeling type basisaanbod in de Vikingstraat en een afdeling type 2 (De Parel) in de De Zilten.

Buddycontact Roeselare- Tielt

Buddycontact Roeselare- Tielt brengt een vrijwilliger (buddy) in contact met een persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid (deelnemer). Wie psychisch kwetsbaar is, raakt makkelijk sociaal geïsoleerd.…

De Bieweg

De Bieweg

De Bieweg is een dagactiviteitencentrum voor mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid. Zij ervaren vaak dat ze weinig aansluiting vinden bij anderen in de samenleving en komen soms in een…

Woonzorgnetwerk Vincenthove

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw met het Woonzorgcentrum en Kortverblijfcentrum Vincenthove het Dag- en nachtverzorgingscentrum den Haard en het Serviceflatcomplex (assistentiewoningen) De Rozelaar,…

 • Dokter Delbekestraat 27
  8880 Roeselare
 • animatie@vincenthove.be
 • geen openstaande vacatures

Reddie Teddy

Reddie Teddy

Reddie Teddy is vzw met een ruim aanbod aan ondersteunende kinderdiensten. We hebben crèches, onthaalouders, consultatiebureaus, een babysitdienst, vroedvrouwen, thuisoppas voor zieke kinderen,...

Oxfam Solidariteit

Oxfam Solidariteit

Oxfam is een wereldwijde organisatie tegen armoede. Door middel van onze 2dehandswinkels zamelen we geld in voor onze projecten in het Zuiden. In het Noorden werken we aan bewustwording rond de armoedeproblematiek.

 • Natasja.Rosson@oxfam.org
 • geen openstaande vacatures

Pilootproject leerlingenvervoer Regio Roeselare

Pilootproject leerlingenvervoer Regio Roeselare

Wij zijn een tijdelijk pilootproject dat opgezet werd om te zoeken naar andere manieren dan de schoolbus om de kinderen van het buitengewoon onderwijs op school te krijgen. We willen duurzame systemen…

Project Stronghouse - Stad Roeselare

Project Stronghouse - Stad Roeselare

In het kader van het Project Stronghouse zoekt de stad een vrijwilliger voor het houden van toezicht aan de speelcontainer tijdens het infomoment op donderdag 22/10 voor de bewoners van de Groothofstraat…

 • Botermarkt 2
  8800 Roeselare
 • geen openstaande vacatures

Dienstencentra Roeselare

Dienstencentra Roeselare

Als dienstencentra bieden we een waaier aan dienstverlening aan. Minder mobiele centra, was en strijk dienst, telefoonster, bad/douche,.. Wij organiseren ook cursussen allerhande en hebben een bloeiende…

KVG West-Vlaanderen

KVG West-Vlaanderen

Wij zijn een organisatie die zich inzet voor alle kinderen, jongeren en mensen met een handicap. We proberen deze mensen op zoveel mogelijk gebieden te helpen door te werken met zuster organisaties.…

RSL Op Post

RSL Op Post

RSL Op Post is er door en voor de inwoners van Roeselare. In het oude postgebouw, op de hoek van de Brugsesteenweg met de Hugo Verrieststraat, creëren de Roeselarenaars een plek voor zichzelf. De doelstelling…

VillaVip

VillaVip

VillaVip biedt mensen met een (mentale) beperking een warme thuis met zorg en ondersteuning door een inwonend zorgkoppel. Mensen leven hier op hun eigen ritme en volgens hun eigen interesses en passies.

CM-Oppas aan huis

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in heel wat thuiszorgsituaties. Met CM-Zorgend Vrijwilligerswerk (CM-Oppas aan huis) zijn wij dan ook op zoek naar vrijwilligers om ouders en/of mantelzorgers…

Rondpunt VZW

Rondpunt VZW ijvert voor een betere opvang van verkeersslachtoffers. Binnen onze organisatie hebben we een deelwerking 'Getuigen onderweg'. Dit is een sensibiliseringsaanbod voor de 3de graad van de…

BWSRoeselare

BWSRoeselare

De bewegingsschool is een project dat jonge kinderen (1.5 jaar tot 6 jaar) meer bewegingskansen wil bieden, en hen zodoende aan te zetten tot een gezond leven, met voldoende beweging en sport. In onze…

11.trail Roeselare

De 11.trail staat voor een toegankelijk en niet-competitieve urban run. Je loopt of wandelt doorheen gebouwen en 'verborgen' of exclusieve locaties van de stad of gemeente met tal van verrassende en diverse…

 • H. Verrieststraat 22 ( ingang via de cichoreistraat nr3)
  8800 Roeselare
 • patricia.vanlede@skynet.be
 • 0 openstaande vacatures

De Sociale Kruidenier RSL vzw

De Sociale Kruidenier RSL ondersteunt mensen materieel in voeding en basishygiëne. We werken voornamelijk met voedseloverschotten, aangevuld met producten vanuit Europa en de voedselbank. We kunnen,…

Sint-Idesbald

Sint-Idesbald wil de levenskwaliteit van kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of een bijzondere kwetsbaarheid, en van hun netwerk, verhogen door het aanbieden van verschillende vormen van…

EVA Roeselare

EVA Roeselare is de lokale EVA vrijwilligersgroep voor Roeselare. EVA zet zich in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Om zo bij te dragen tot…

Repair Café Roeselare

Repair Café Roeselare

Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) dingen herstellen. Deskundige vrijwilligers met reparatiekennis en -vaardigheden helpen je met de reparatie.

MSKA Roeselare

We willen een kwalitatieve vorming aanbieden voor zowel algemeen, technisch als beroepssecundair onderwijs en dit vertrekkend vanuit een pluralistische visie. Om dit te bereiken, streven we naar een zo…

FMDO vzw

FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. We doen dit met sociaal-culturele verenigingen van mensen…

JNM Roeselare

Hej! Wij zijn de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een jeugdvereniging in Roeselare. Onze activiteiten zijn in het weekend op zaterdag of zondag voor piepers (9-11jaar), ini's (12-15jaar) en groten (16-25jaar).…

Zusters van Liefde

Zusters van Liefde

De Zusters van Liefde van Roeselare zijn een christelijk geïnspireerde gemeenschap met een rijk verleden. De ouder wordend zusters zoeken vrijwilligers om te helpen in het onthaal, bij het boodschappen…

Wachtpost Huisartsen Midden-West-Vlaanderen

Wettelijke organisator wachtdienst in het gebied Roeselare, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Zonnebeke, Moorslede, Ledegem en Houthulst.

 • Hippoliet Spilleboutdreef 34
  8800 Roeselare
 • wachtpostcoordinatormwvl@outlook.com
 • geen openstaande vacatures

Dogmatchers

We koppelen hondenbaasjes aan dierenvrienden, die vrijwillig voor een hond willen zorgen of ermee wandelen. Regio Roeselare en omstreken.

 • Groothofstraat 4
  8800 Roeselare
 • johan.dogmatchers@gmail.com
 • geen openstaande vacatures

Dogmatchers

Dogmatchers zoekt vrijwilligers die graag met honden en dieren in het algemeen omgaan. Crisisopvang: Opvang van honden/ huisdieren van eigenaren die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen. Hulp…

FMDO

FMDO

FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. We doen dit met sociaal-culturele verenigingen van mensen…

VZW t'Hope

t'Hope is een welzijnsschakel & vereniging waar armen het woord nemen. Jakedoe is de kinder - en jongerenwerking van t'Hope.

Dienstencentrum Ten Elsberge

Dienstencentrum Ten Elsberge

Eigenlijk zouden we ze beter diensten-en-zoveel-meer-centra noemen. Want in onze dienstencentra kan je niet alleen terecht voor verschillende diensten, je kan er ook in een losse sfeer je hobby beoefenen,…

Vzw UNIE-K locatie 'De Waaiberg'

UNIE-K - Locatie De Waaiberg in Gits heeft expertise op het vlak van zorg en ondersteuning voor volwassenen met een fysieke meervoudige beperking, al dan niet aangeboren. Typerend voor De Waaiberg is…

SBS De Brug

Gelegen op één van de invalswegen naar het centrum van de stad Roeselare, profileert Stedelijke Basisschool De Brug zich als een eigentijdse school met aandacht voor een divers leerlingenpubliek.

Arktos

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een beperking voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident…

CM-Mobiel

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in heel wat thuiszorgsituaties. Met CM Zorgend Vrijwilligerswerk (CM-Mobiel en CM-Oppas aan huis) zijn wij dan ook op zoek naar vrijwilligers om ouders en/of mantelzorgers…

Erfgoed Emiel Ramoudt vzw

Erfgoed Emiel Ramoudt vzw wenst de gedachtenis aan de verdienstelijke Roeselarenaar Emiel Ramoudt (1924-1988) in ere te houden, en zijn materieel erfgoed te bewaken en te behoeden van teloorgang. Het…

Geefplein RSL

Geefplein RSL wil zich inzitten op het organiseren van geefpleinen in Roeselare. We bouwen een gemeenschap waar je gratis dingen kunt geven en krijgen. Het beste deel is de mensen die betrokken zullen…

Neerhofdierenfestival

De Koninklijke Angora Kleinveeclub is opgericht in 1938. De doelstelling is het promoten en in stand houden neerhofdieren, hieronder verstaan we verschillende rassen van hoenders, konijnen, park- en watervogels,…

OPENDOEK vzw

OPENDOEK is de organisatie die het theater in de vrije tijd in Vlaanderen en Brussel inspireert, faciliteert en ondersteunt waardoor auteurs, makers, spelers, vertellers en publiek zich artistiek en sociaal…

Samana Vzw

Samana is er voor mensen met een chronische ziekte, een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers. De Duowerking verbindt mensen voor betekenisvolle 1-op-1-contacten, op basis van interesses en woonplaats.

Buddycontact Roeselare-Tielt

Buddycontact Roeselare-Tielt

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die buddy willen worden van volwassenen (+18j) met een psychische kwetsbaarheid. De 'buddy-genoten' doen om de twee weken samen een activiteit (van ongeveer…

Club Brugge Foundation

Club Brugge vervult als topclub niet enkel een sportieve, maar ook een bijzonder grote sociale rol. Club Brugge wil met Club Brugge Foundation de toonaangevende voetbalclub in België zijn op vlak van…

Samana West-Vlaanderen

Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Samen kan je meer dan alleen! Daarom werken we bij Samana aan: - warm sociaal contact…

SBS De Brug

SBS De Brug

Aan de rand van het centrum van onze stad Roeselare wil stedelijke basisschool De Brug kinderen in al hun diversiteit samen met leerkrachten, ouders en sympathisanten een hefboom bieden in hun ontwikkeling,…

Kom op tegen Kanker

Tot er een wereld zonder kanker is, vermijden, bestrijden en verzachten we de ziekte en pleiten we voor beter kankerbeleid. Om dat te kunnen doen, mobiliseren we zo veel mogelijk mensen om zich in te…

NAR ( NieuwjaarsActieRoeselare)

NAR ( NieuwjaarsActieRoeselare)

Sedert vele jaren is NAR ( NieuwjaarsActieRoeselare) actief met een groep vrijwilligers op oudejaarsavond. Wij verzorgen een feestmaaltijd met animatie in het dienstencentrum Ten Elsberge voor zo'n 120…

 • Ter Bets 5
  8800 ROESELARE
 • josmuylle52@gmail.com
 • geen openstaande vacatures

GO! Freinetschool De Bonte Specht

Wij zijn een Freinetschool gelegen in een groene oase aan de rand van Roeselare. Wij zijn een relatief kleine school waar zowel kleuters als lagere schoolkinderen elke dag het beste van zichzelf geven.…

 • Honzebroekstraat 23
  8800 Roeselare
 • directie@freinetdebontespecht.be
 • geen openstaande vacatures

hartelijke plekken

Van een warme glimlach, een welgemeende koffie tot een vervullende maaltijd. Van een zorgeloze overnachting tot een bioscoopticket dat een nieuwe wereld opent. Trakteer iemand op een hartelijke plek.

Christelijke Mutualiteit

Christelijke Mutualiteit

De Christelijke Mutualiteit is een Belgisch ziekteverzekeringsfonds dat twee regionale ziekenfondsen groepeert. Met haar vier en een half miljoen leden is CM veruit het grootste ziekenfonds van het land.…

CM-Spaak

CM-Spaak is een tweedelijnsdienst waarbij personen, die nood hebben aan ondersteuning bij hun administratie en doorverwezen zijn door een professionele organisatie, geholpen worden door vrijwilligers.

PROMNIGHT ROESELARE

PROMNIGHT ROESELARE

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken tijdens Promnight op 28 juni 2023. Promnight is één van de grootste fuiven van Roeselare en het belooft een onvergetelijke avond…

WTC Beveren Sportief

WTC Beveren Sportief telt meer dan 80 leden die op zondagvoormiddag wekelijks samen gaan fietsen in verschillende groepen. De club organiseert ook de Titeca.pro VTT en cyclo (vroegere Scatto-VTT en cyclo),…

Groep INTRO vzw

Groep INTRO vzw

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Persoonlijke groei streven we na via volgende elementen:…

SAMANA BEVEREN

SAMANA BEVEREN

Samana is een vereniging waarin vrijwilligers op regelmatige tijdstippen zieke of eenzame mensen bezoeken en voor hen activiteiten organiseert.

Koninklijke Stadsharmonie Roeselare

Wij zijn een harmonie waar we samen musiceren en ook plezier maken! We repeteren op vrijdagavond van 20.15u tot 22u in zaal Gudrun te Roeselare. Wil je een repetitie bijwonen? Je bent altijd wel welkom!!!…

 • Cichoreistraat 31
  8800 Roeselare
 • secretariaat@stadsharmonieroeselare.be
 • geen openstaande vacatures

Welzijnsschakel 't Grachtje

Welzijnsschakel 't Grachtje

Elke zondagnamiddag van 14 tot 16u ontmoeting bij een kopje koffie in de living van 't Grachtje (gratis/vrije bijdrage). Elke 2de zondagmorgen van de maand kan je inschrijven voor een ontbijt (8€).

Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Tele-Onthaal zoekt LUISTERHELDEN! Echt van betekenis zijn voor iemand anders? Dat is wat telefoonvrijwilligers bij Tele-Onthaal dag in dag uit doen. Ook jij kan een anonieme vrijwilliger worden bij onze…

Dominiek Savio

Dominiek Savio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in zorg en therapie, onderwijs, wonen en dagbesteding. Zowel…

KVG West-Vlaanderen

KVG West-Vlaanderen is één van de regio's van KVG Vorming. KVG-Vorming is de grootste vereniging van personen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Met meer dan 200 lokale afdelingen en meer…

Dierenasiel Regio Roeselare

In een dierenasiel is het werk nooit gedaan. Naast een aantal personeelsleden, komen vrijwilligers een handje toesteken. Onze dieren hebben deze mensen hard nodig! Samen met de dierenverzorgers leren…

ARhus

ARhus

ARhus is een bib met een plus: naast een hypermoderne bib, is er het heerlijke ARhus Café, zijn er toffe activiteiten en projecten voor klein en groot, en worden er zalen en ateliers ter beschikking gesteld.

KSV Rumbeke (Voetbal)

KSV Rumbeke (Voetbal)

KSV Rumbeke is een club die leeft. Het bewijs daarvan is niet alleen het groot aantal aangesloten spelers maar ook de vele medewerkers die zich op en naast het veld dagelijks inzetten voor de club. Met…

't Huis-werk

't Huis-werk

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die 3 woningen heeft in eigendom in Roeselare. Deze woningen worden verhuurd aan risicogroepen op de huurmarkt aan een haalbare huurprijs.

de Kringwinkel Midwest

de Kringwinkel Midwest

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor…

Thuiszorg Familiezorg - wvl

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een thuiszorgdienst actief in heel West-Vlaanderen. Familiezorg West-Vlaanderen vzw organiseert thuisoppas en assistentie met vrijwilligers bij wie thuis zorg nodig…

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen