Wat is vrijwilligen in Roeselare?

Vrijwilligers paddenoversteek

Vrijwilligerswerk is een verhaal van mensen. Geëngageerde mensen. Mensen met een groot hart. Mensen die zich belangeloos en vrijblijvend inzetten voor elkaar. Mensen die elkaar ontmoeten en daar vreugde, sterkte en (zelf)respect in vinden.

Er bestaat een vrijwilligerswet in België, om jou als vrijwilliger te beschermen. Let wel, deze wet geldt voor wie zich inzet voor een organisatie, die niet gericht is op het maken van winst. Meehelpen aan de barbecue van de voetbalclub, een wielerwedstrijd in veilige banen leiden, in het bestuur zitten van een vereniging, activiteiten doen met het straatcomité, ... zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast bestaat er ook iets als ‘burenzorg’, zoals het haar van de buurvrouw knippen, boodschappen doen voor je tante, helpen in een gedeelde moestuin (die niet erkend is als ‘organisatie’), ... . Dit doe je op eigen initiatief, en dus op eigen risico.

Lees meer in onze rubriek info voor vrijwilligers

Mag je vrijwilligers inschakelen?

Elke feitelijke vereniging, private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk mag vrijwilligers inschakelen:

  • een vzw, denk aan De Roma, Borgerstein, Joka, ...
  • een lokale afdeling van een koepel, zoals een afdeling van KVG, Femma, s-plus, ...
  • een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub
  • een stichting van openbaar nut, zoals Het Rode Kruis
  • openbare besturen, denk maar aan een gemeente, OCMW, een school, een bibliotheek
  • ivzw’s (internationale vzw’s) als Don Bosco Youth-Net

Opgelet! Organisaties mét winstoogmerk, zelfstandigen of individuele personen kunnen nooit vrijwilligerswerk organiseren volgens de wet. Dat betekent dat de mensen die daar onbezoldigd werken, niet dezelfde bescherming genieten als in bovenstaande organisaties. Ze zijn dus niet immuun en vergoedingen zijn belastbaar.

Lees meer in onze rubriek info voor organisaties

Partners:

Roeselare Howest Provincie West-Vlaanderen